Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen ei ole uusi kanava vaan mediatilan ostotapa. Se mahdollistaa kohdennetun ja dataohjautuvan reealiaikaisen markkinoinnin. Ohjelmallisen ostamisen hyödyt voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääteemaan:

  1. Kontrolliin
  2. Skaalautuvuuteen
  3. Joustavuuteen

Nämä kaikki ovat uusia mahdollisuuksia, joiden ansiosta ostajalla on huomattavasti paremmat edellytykset kampanjoiden tuloksellisuuden parantamiseen.

“Ohjelmallinen ostaminen on online-mainonnan automaatiota, jossa hyödynnetään järjestelmiä mainonnan ostamisessa. Järjestelmät tarjoavat työkalut kaikenlaisen online-näkyvyyden (display, mobiili, video) reaaliaikaiseen ostamiseen, kohdentamiseen ja optimointiin. Ohjelmallinen ostaminen tehostaa online-mainonnan prosesseja poistaen muun muassa tarjouspyyntöjen ja mediavarausten tekemiseen liittyviä manuaalisia työvaiheita. Parhaimmillaan ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa reaaliaikaisesti ostetun datan hyödyntämisen tarkkaan kohdennettuun mainontaan. Järjestelmät tarjoavat ostajan käyttöön automaattisen päätöksentekomoottorin, joka arvioi huutokaupassa kunkin mainosnäytön arvon mainostajalle ja varmistaa mainonnan tehon. Ostamisessa voidaan hyödyntää myös mainostajan omaa kohdennusdataa tai kolmannelta osapuolelta ostettavaa dataa. Datan ja tehokkaiden työkalujen avulla kuluttaja voidaan tunnistaa läpi eri kohtaamispisteiden ja viestit räätälöidä jokaiseen tilanteeseen sopiviksi. Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa myös medialle sen omien kohderyhmien tehokkaan kaupallistamisen. Media voi rakentaa yleisöistään mainostajien tarpeita palvelevia kohderyhmiä ja tarjota niitä osana huutokauppaa.” (IAB Finland, Ohjelmallisen ostamisen opas)